THƯ MỜI ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI TOẠ ĐÀM HỌC THUẬT NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VĂN HỌC, VĂN HOÁ, LỊCH SỬ TRONG ĐIỆN ẢNH VÀ GIẢI TRÍ VIỆT NAM

Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên Quốc Gia                            Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

TNA Entertainment                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TB-TĐHT-BTC                                                               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp bài tham luận Toạ đàm học thuật

______________________

Căn cứ Thông báo số 01/TB-TĐHT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Ban tổ chức Toạ đàm học thuật “Nghiên cứu và ứng dụng văn học, văn hoá, lịch sử trong điện ảnh và giải trí Việt Nam” về việc tham gia viết bài toạ đàm học thuật.

Để đảm bảo chất lượng tham luận và công tác tổ chức Toạ đàm học thuật được diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Toạ đàm học thuật xin thông báo gia hạn thời gian đăng ký và gửi bài viết như sau:

 1. Thời gian đăng ký: đến ngày 30/12/2020
 2. Thời gian nhận tham luận: đến ngày 9/02/2021

Các đăng ký, bản tóm tắt và tham luận toàn văn xin được gửi đến địa chỉ sau:

 • Email: vanhoc_ngonngu@hcmussh.edu.vn
 • C/c Email: info@tnaentertainment.vn
 • Cú pháp bài gửi: Toadamhocthuat-Tên người viết-Đơn vị công tác

Ban tổ chức Toạ đàm học thuật trân trọng kính mời Quý tác giả tiếp tục gửi bài viết cho Toạ đàm học thuật theo những nội dung do Ban tổ chức Toạ đàm học thuật gợi ý (vui lòng xem Thư mời viết bài tham luận đính kèm)

Mọi thông tin về Toạ đàm học thuật xin vui lòng liên hệ:

 • Điện thoại: TS. Đào Lê Na: 0986742782 – Trưởng Bộ môn Sáng tác và Phê bình Sân khấu – Điện ảnh
 • Đặng Huỳnh Thảo Vi: 0909891195 – Trưởng phòng Nghiên cứu trực thuộc TNA Entertainment.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.

                                                                                     CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ

                                                                                     NGHỆ THUẬT LIÊN QUỐC GIA

                                                                                      Giám đốc Điều hành

Nơi nhận:

– Khoa VH, ĐHKHXH&NV, TPHCM;

– Các đơn vị;

– Đăng website;

– Lưu VP.                                                                                                       Ngô Hoàng Anh Thơ

 

THƯ MỜI

ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI TOẠ ĐÀM HỌC THUẬT

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VĂN HỌC, VĂN HOÁ, LỊCH SỬ

TRONG ĐIỆN ẢNH VÀ GIẢI TRÍ VIỆT NAM

 

Kính gửi: Các quý vị học giả, các nhà nghiên cứu

Ứng dụng văn học, văn hoá, lịch sử vào sản phẩm giải trí nghệ thuật đang là xu hướng lan truyền cảm hứng về bản sắc dân tộc đến thế hệ trẻ. Nhận thấy tầm ảnh hưởng của các sản phẩm giải trí mang đậm yếu tố văn học, văn hoá, lịch sử; Công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật Liên quốc gia (TNA Entertainment) phối hợp cùng Khoa Văn học, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Toạ đàm học thuật “Nghiên cứu và ứng dụng văn học, văn hoá, lịch sử trong điện ảnh và giải trí Việt Nam”. Toạ đàm học thuật mở ra những xu hướng ứng dụng văn học, văn hoá, lịch sử vào các lĩnh vực âm nhạc, hoạt hình, phim ảnh, truyền thông, kỹ xảo, thời trang. Đồng thời, tạo ra sự kết nối vững chắc, thiết thực, sinh động giữa nghiên cứu học thuật và các ngành ứng dụng, giải trí ở Việt Nam.

 1. Chủ đề Toạ đàm học thuật:

Toạ đàm học thuật tiếp nhận tất cả các tham luận thể hiện những nghiên cứu, tìm tòi mới, bao gồm những phát hiện tư liệu mới, những thông tin và diễn giải mới tập trung vào 7 chủ đề dưới đây.

1.1. Xu hướng ứng dụng nghiên cứu văn học, văn hoá, lịch sử vào sản phẩm giải trí có tính thương mại

 • Ngôn ngữ và văn học Việt Nam trong sản phẩm giải trí;
 • Những điểm giao thoa giữa ngôn ngữ, văn học, văn hoá, lịch sử, dân tộc học và giải trí;
 • Phim lịch sử và bản sắc phim lịch sử Việt Nam;
 • Một số xu hướng nghiên cứu mới về văn học, văn hoá, lịch sử vào sản phẩm giải trí có tính thương mại tại Việt Nam;
 • Ứng dụng nghiên cứu văn học, văn hoá, lịch sử vào sản phẩm giải trí;
 • Đào tạo chuyên viên nghiên cứu ứng dụng mảng văn học, văn hoá, lịch sử vào sản phẩm giải trí có tính thương mại;
 • Kinh nghiệm sản xuất sản phẩm giải trí ứng dụng văn học, văn hoá, lịch sử có tính thương mại tại Việt Nam;
 • Đào tạo chuyên viên sản xuất phim lịch sử: từ ý tưởng, câu chuyện, truyền thông đa phương tiện,…

1.2. Xu hướng ứng dụng cổ sử Việt Nam vào sản phẩm giải trí có tính thương mại

 • Cổ sử Việt Nam trong các sản phẩm giải trí;
 • Những phát hiện mới từ cổ sử Việt Nam;
 • Khai thác chất liệu cổ sử trong văn học Việt Nam;
 • Những hướng nghiên cứu mới về văn học cổ, khảo cổ học, cổ sử tại Việt Nam;
 • Đào tạo chuyên viên nghiên cứu lịch sử vào sản phẩm giải trí

1.3. Xu hướng ứng dụng văn học, văn hoá, lịch sử trong phim hoạt hình tại Việt Nam và thế giới

 • Tình hình phim hoạt hình tại Việt Nam và thế giới;
 • Tiếp cận phim hoạt hình Việt Nam;
 • Những xu hướng mới trong việc sản xuất phim hoạt hình tại Việt Nam và thế giới;
 • Một số xu hướng ứng dụng nghiên cứu văn học, văn hoá, lịch sử vào sản xuất phim hoạt hình tại Việt Nam và thế giới;
 • Kinh nghiệm sản xuất phim hoạt hình có yếu tố văn học, văn hoá, lịch sử tại Việt Nam và thế giới.

1.4. Vấn đề phục dựng trang phục trong phim lịch sử Việt Nam

 • Đánh giá tình hình phục dựng trang phục trong phim lịch sử tại Việt Nam;
 • Tiếp cận trang phục trong phim lịch sử Việt Nam;
 • Quá trình phục dựng trang phục, bối cảnh trong phim lịch sử Việt Nam;
 • Những hướng nghiên cứu mới về trang phục cổ đại Việt Nam;
 • Đào tạo chuyên viên phục dựng trang phục cổ ở Việt Nam.

1.5. Áp dụng công nghệ kỹ thuật trong trưng bày lịch sử tại Việt Nam và thế giới

 • Tình hình áp dụng công nghệ kỹ thuật trong trưng bày lịch sử tại Việt Nam và thế giới;
 • Tiếp cận công nghệ kỹ thuật trong trưng bày lịch sử;
 • Quy trình áp dụng công nghệ kỹ thuật trong trưng bày lịch sử Việt Nam;
 • Kinh nghiệm áp dụng công nghệ kỹ thuật vào sản phẩm giải trí và nghệ thuật trưng bày ở Việt Nam.

1.6. Thiết kế mỹ thuật trong phim điện ảnh lịch sử Việt Nam

 • Tình hình thiết kế mỹ thuật trong phim điện ảnh lịch sử Việt Nam;
 • Quy trình thiết kế mỹ thuật trong phim điện ảnh lịch sử Việt Nam;
 • Kinh nghiệm sản xuất, xây dựng bối cảnh trong phim điện ảnh lịch sử Việt Nam.

1.7. Truyền thông đa phương tiện cho dự án văn hoá, lịch sử

 • Truyền thông đa phương tiện cho dự án văn hoá, lịch sử Việt Nam;
 • Giáo dục lịch sử Việt Nam qua các kênh truyền thông đa phương tiện;
 • Tiếp cận truyền thông đa phương tiện thông qua các dự án văn hoá, lịch sử;
 • Chiến lược truyền thông đa phương tiện cho dự án văn hoá, lịch sử;
 • Thiết kế trong truyền thông đa phương tiện cho dự án văn hoá, lịch sử.
 1. Cơ quan tổ chức: Công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật Liên quốc gia (TNA Entertainment)
 2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

Từ ngày: 15 – 21/4/2021

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

 1. Thời gian nhận bài và tổ chức Toạ đàm học thuật

– Thời hạn nhận Đăng kí – Tóm tắt tham luận: đến ngày 12/12/2020

Thời gian viết và nhận bài tham luận: đến ngày 25/01/2021

 1. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh hoặc tiếng Việt
 2. Quy cách trình bày và yêu cầu của tham luận:

– Bài tham dự Toạ đàm sử dụng mã chữ Unicode, font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng đơn, không quá 9.000 chữ. (Về quy cách chi tiết và các thông tin liên quan, xin truy cập website của Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn).

Ban tổ chức không nhận các bài đã công bố dưới các hình thức khác nhau và những bài không đáp ứng đúng quy cách trình bày văn bản.

 1. Hỗ trợ Toạ đàm học thuật:

Các tham luận đảm bảo chất lượng khoa học, đáp ứng các yêu cầu của Toạ đàm học thuật được trả nhuận bút theo quy định hiện hành và sẽ được tuyển chọn để xuất bản.

 1. Địa chỉ liên hệ:

Mọi ý kiến, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, bản tóm tắt và tham luận toàn văn xin được gửi đến địa chỉ sau:

– Email: vanhoc_ngonngu@hcmussh.edu.vn

– C/c Email: info@tnaentertainment.vn

– Cú pháp bài gửi: Toadamhocthuat-Tên người viết-Đơn vị công tác

– Điện thoại: TS. Đào Lê Na: 0986742782 – Trưởng Bộ môn Sáng tác và Phê bình Sân khấu – Điện ảnh

– Đặng Huỳnh Thảo Vi: 0909891195 – Trưởng phòng Nghiên cứu trực thuộc TNA Entertainment.

Công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật Liên Quốc gia rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên đăng ký tham dự và gửi bài về Ban tổ chức Toạ đàm học thuật.

Trân trọng./.

                                                                                     CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ

                                                                                     NGHỆ THUẬT LIÊN QUỐC GIA

                                                                                      Giám đốc Điều hành

Nơi nhận:

– Khoa VH, ĐHKHXH&NV, TPHCM;

– Các đơn vị;

– Đăng website;

– Lưu VP.                                                                                                       Ngô Hoàng Anh Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*