Tag: logo20online

0 commentsDAMI-MAGUncategorizedlogo20online

Tổng hợp câu chuyện kể về Logo của các tác giả tham gia triển lãm Logo20 online

1. Chuyện kể về Logo của Đinh Hùng Tới, HSTK tham gia @Logo20online, cuộc triển lãm đang diễn ra trên không gian mạng (10-20/1/20): Dự án thiết kế để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp, có lẽ là dự án thiết kế Logo làng Thong Dong. Ngôi làng ấy ở sâu trong rừng, cách ….  Read More

0 commentsDAMI-MAGUncategorizedlogo20online

Chuyện kể của Dao Lee Lê Công Đạo, HSTK, ĐH Đông Á -Việt Nam

Chuyện kể của @Dao Lee Lê Công Đạo, HSTK, ĐH Đông Á -Việt Nam, tác giả tham gia @Logo20online, cuộc triển lãm đang diễn ra trên không gian mạng (10-20/1/20): Đó là logo Du Lịch Hà Giang – Với nhiều kỷ niệm từ khi hình thành ý tưởng đến cuộc đi nhận giải thưởng. Tôi ….  Read More

0 commentsDAMI-MAGUncategorizedlogo20online

Logo “con ốc restaurant” – Chuyện kể của Nha Đam, HSTK tham gia Logo20online

Chuyện kể của @Nha Đam, HSTK tham gia @Logo20online, cuộc triển lãm đang diễn ra trên không gian mạng (10-20/1/20): Logo “con ốc restaurant” gắn với nhiều kỷ niệm thú vị trong quá trình thiết kế với cả tác giả và khách hàng. Những phương án đầu tiên chỉ sử dụng font chữ không chân ….  Read More