Tag: nguyen tri phuong dong

0 commentsDAMI-MAGUncategorizedartmediabe mac logo20 onlinedaminguyen tri phuong dongsaigondesigncentertrien lam logo 2020

Lời cảm ơn từ ban tổ chức triển lãm Logo20 Online

Logo20 online, cuộc triển lãm trực tuyến thiết kế đồ hoạ ứng dụng, chuyên ngành Logo trên không gian mạng lần đầu tiên tại Việt Nam, 10-27/10/2020, với sự tham gia của 43 tác giả từ 11 thành phố tại Việt Nam và Hoa Kỳ, cùng 162 tác phẩm Logo. Chúng tôi, Trường Đại học ….  Read More