Tag: trien lam logo 2020

0 commentsDAMI-MAGUncategorizedartmediabe mac logo20 onlinedaminguyen tri phuong dongsaigondesigncentertrien lam logo 2020

Lời cảm ơn từ ban tổ chức triển lãm Logo20 Online

Logo20 online, cuộc triển lãm trực tuyến thiết kế đồ hoạ ứng dụng, chuyên ngành Logo trên không gian mạng lần đầu tiên tại Việt Nam, 10-27/10/2020, với sự tham gia của 43 tác giả từ 11 thành phố tại Việt Nam và Hoa Kỳ, cùng 162 tác phẩm Logo. Chúng tôi, Trường Đại học ….  Read More

0 commentsDAMI-MAGUncategorizedtrien lam logo 2020

11 TRIỆU ĐỒNG TIỀN MẶT, HAI CUỘC BÌNH CHỌN CUỐI CÙNG

11 TRIỆU ĐỒNG TIỀN MẶT, HAI CUỘC BÌNH CHỌN CUỐI CÙNG: – LOGO ĐƯỢC YÊU THÍCH CỦA CUỘC TRIỂN LÃM LOGO20 ONLINE. – LOGO ĐƯỢC YÊU THÍCH CỦA CUỘC THI KHOÁ HUY HOÀNG MARATHON LOGO DESIGN. MỘT, Cuộc thi bình chọn trực tuyến Logo yêu thích nhất, cuộc triển lãm Logo20 online. * – Do ….  Read More