Top 10 logo nổi tiếng nhất thế giới và những bài học lý thú

Top 10 logo nổi tiếng nhất thế giới và những bài học lý thú, do Triển lãm Logo20 online sưu tầm từ 99designs.com, Red Onion Brand Consulting/Nguyễn Minh Huyền hỗ trợ thực hiện:

Nguồn: Triển lãm Logo 20 online/ logo20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *