0 commentsDAMI-MAG

Triển lãm thiết kế Logo20 online (Logo20 online exhibition)

Thông báo về Triển lãm thiết kế Logo20 ____________________________________ Một, Triển lãm online Logo20 (Logo20 online exhibition) Nhằm thúc đẩy phát triển thiết kế thương hiệu cho các doanh nghiệp VN hồi phục và phát triển sau dịch Covid-19, cũng như sau ký kết hiệp định EVFTA, một cuộc triển lãm các mẫu Thiết kế ….  Read More

0 commentsADMISS-EDU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2020 (Hotline: 024-62930465; 0975152714; 028-2250 8500) Thông tin chung về trường Mã trường:  MCA Cơ sở đào tạo chính hiện nay tại địa chỉ: Trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội, số 36 đường Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Cầu Giấy – ….  Read More