Category: ADMISS-EDU

0 commentsADMISS-EDU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2021 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐH MTCN Á CHÂU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2021 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐH MTCN Á CHÂU Thông tin chung về trường Địa chỉ: Cơ sở đào tạo chính hiện nay: Tầng 3, nhà B, số 36 đường Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Cầu Giấy – Hà Nội. Website: mythuatcongnghiepachau.edu.vn; Email: maininh139@gmail.com;  Điện thoại: 02462930465. Trình độ đào ….  Read More

0 commentsADMISS-EDU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2020 (Hotline: 024-62930465; 0975152714; 028-2250 8500) Thông tin chung về trường Mã trường:  MCA Cơ sở đào tạo chính hiện nay tại địa chỉ: Trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội, số 36 đường Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Cầu Giấy – ….  Read More